Witamy na stronie MZK Nisko

Telefony alarmowe, komunikaty, badania wody

Awarie kanalizacyjne:

  • tel. 015 841 52 80
  • kom. 500 062 598

Awarie wodociągowe:

  • tel. 015 841 52 80
  • kom. 500 062 596

Informacje na tematy:


- wyniki badań jakości wody w wodociągach: Nisko, Zarzecze, Nowosielec;
- decyzje Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Nisku o przydatności wody do spożycia znajdują się pod zakładą JAKOŚĆ WODY.

Projekty

W roku 2017 przygotowano i ogłoszono szereg przetargów w BZP i wybrano wykonawców na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Nisko” w skład którego wchodzą między innymi:

- Zadanie pod nazwą: „Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Nisku”, w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Nisko”
- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Osiedle i Wańkowicza w Nisku w ramach projektu pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Nisko”.
- Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Sandomierskiej oraz kanalizacji sanitarnej w ul PCK, Rzeszowskiej oraz przy Pl. Wolności w Nisku w ramach projektu pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Nisko”.
- Pełnienie nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Nisko.”

Zakład nasz składając wniosek do POIiŚ na realizację w/w zadań w wysokości 16.232.667 zł netto pozyskał na ten cel środki unijne z nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 w ramach zadania pt. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Nisko” w wysokości 10 348 325 zł. Prace na tym zadaniu przebiegają zgodnie z harmonogramem.

  • Projekty
  • SUW
  • OWIK
  • Inwestycje

QR code

Informacje

Odbiorcy indywidualni


Faktury za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków:
- przyjmowanie wskazań,
- faktury i rozliczenia.
pierwsze piętro pok. 11
tel. 15 841 55 64

Odbiorcy zbiorowi


Faktury za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków:
- przyjmowanie wskazań,
- faktury i rozliczenia.
parter pok. 3
tel. 15 841 55 65 w. 29

Umowy


podpisywanie umów na dostarczanie wody i odprowadzanieścieków:
- wydawanie wniosków i umów,
- wydawanie wodomierzy.
parter pok. 3
tel. 15 841 55 65 w. 29

Budowa przyłączy


uzgadnianie warunków podłączenia do sieci wodociągowej.
Głowny inżynier Tomasz Wasiuta
pierwsze pietro pok. 18
tel. 15 841 55 65 w. 26